Vzhůru na Azory II. - Terceira

cl04pohled na sopku a ostrov Pico při odplouvání z Horty

Po krásných zážitcích na ostrově Faial vyplouváme 1.5.2006 ve 14 hod.z Horty.

Plujeme mezi ostrovy Pico a San Jorge. Dalším naším cílem je ostrov Terceira, která je vzdálena pouhých 80 mil.

Terceira/to je Třetí/ je dalším ostrovem z centrální skupiny Azorských ostrovů. Terceira se nejmenuje jenom proto, že byla objevena jako třetí z Azorských ostrovů, ale také proto, že svojí rozlohou 381 km čtverečních je třetím největším ostrovem Azor.

Ve čtyři hodiny ráno 2.5.2006, ještě za tmy spouštíme kotvu v zátoce před přístavem Angra do Heroismo a dospáváme po plavbě.

Dříve v této zátoce kotvívalo velké množství galeon obtížených zlatem a stříbrem z Ameriky při cestě do Evropy. Byla jedním z nejpoužívanějších kotvišť. A díky tomu, jak se dovídáme z průvodců, byla „Angra do Heroismo“ v 16 století nejdůležitějším přístavem a obchodním centrem na Azorách. A opravdu, když se projdete uličkami tohoto starobylého města, padne na Vás atmosféra 16 století.

cl03Náš ODYSSEUS kotví v přístavu Angra da Heorisimo

Dnešní zátoka je přehražena mohutným vlnolamem, za kterým je vlastní přístav s moly a marinou. V letošním roce je zde již nová budova mariny, korzo kolem přístavu a monumentální schodiště z přístavu přímo ke kostelu.

Do mariny vplouváme dopoledne. Hned u vjezdu nám mává člověk a ukazuje, kde můžeme přistát. Všude na Azorách je nutné se po příjezdu do přístavu přihlásit na „Port Police“ a to i když už jste celně a policejně odbaveni, jako jsme byli my na ostrově Faial. Jsem zde již potřetí, vše jde hladce, portugalci rádi úřadují.

cl01bpevnost Sao Baptista

Vzpomínám si, že stejný kapitán přístavu nás odbavoval v roce 2003, kdy jsem Angru navštívil poprvé. Tehdy po otázce, jak dlouho hodláme v Angře zůstat jsem mu vyrazil dech,

když jsem mu řekl, že v poledne, tedy za pár hodin zase hodláme odplout. Spustil na mne, že teprve jsme přijeli, ještě jsme nic neviděli a už zase chceme odplout? A že zítra t.j v sobotu zde jsou velké slavnosti, býčí zápasy v ulicích města, kvůli kterým sem přijíždí stovky jiných turistů. Přemlouval nás, ať zůstaneme aspoň do neděle. Bohužel však jsem trval na tom, že musíme odjet tento den. Viděl jsem, že byl upřímně zklamán. Srdečně mně doporučoval, ať příště přijedeme rovnou do Angry, ktera je také“Port of Entry“ a na delší dobu, že budou potěšeni. Bylo to milé a slíbil jsem, že příště si uděláme více času. Nakonec jsme měli zaplatit nějaký nevelký přístavní poplatek. Když zjistil, že jsme z České republiky, resp. z Československa, tak jsme byli první československou lodí, která zde přistála. Ověřil si to i dlouhým zkoumáním údajů z počítače.

Měl jsem z toho radost. Ještě mě požádal, abych svým krajanům řekl o jeho ostrově a městě, byl přesvědčen o tom, že se nám zde bude líbit. Po prohlídce města jsme zjistili, že kapitán nepřeháněl. „Angra do Heroismo“ je opravdu nejkrásnějším městem na Azorských ostrovech.

V letošním roce jsem svůj slib splnil.

Tentokrát máme více času, čekáme také dva nové členy posádky.

Při návštěvě Angry uvidíte mnoho kostelů, převážně s dvěmi věžemi v průčelí. Největší a nejkrásnější svou výzdobou je „Sé Catedral“.

cl02místní „Macocha“

Za prohlídku také stojí pevnost Sao Baptista. Tato pevnost slouží nyní jako kasarna, ale na vyžádání je možno si ji prohlédnout s vojenským průvodcem. Je situována na jižním okraji Angry a také již na nejjižnější části Terceiry na poloostrově „Monte Brasil“.

Celý tento poloostrov je upraveným lesoparkem, kde mezi pozůstatky dělostřeleckých baterií je i mini zoologická zahrada a několik odpočívacích míst se stolky a sedačkami, kde nechybí barbicue- grill. Toho využíváme a grilujeme steaky v přírodě.

Na jeden den si půjčujeme auto, abychom si prohlédli nejen pobřeží, ale také vnitrozemí.

Za návštěvu stoji kráterové jeskyně. Velmi příjemná a čistá jsou zde parkoviště a téměř na každém najdete posezení s grilem.

Bohužel času už nám moc nezbývá, ještě v přístavu na hrázi jsme namalovali naši navštívenku a odplouváme směr Sao Miguel...

cl05Piknik na ostrově Sao Miguel

www.dovolenanalodi.cz